Jdi na obsah Jdi na menu

Vývoj a pokrok včelařství je neodmyslitelně spojen s osobnostmi, které této krásné činnosti věnovali množství svého času. Množí z nich byli ochotni se o své získané poznatky podělit, ať už přímým předáním  zkušeností či publikační činností, a přispěli tak k rozvoji oboru. O mnohých včelařích toho víme dost z různých zdrojů, o jiných se dozvídáme jen ze starých časopisů či výročních zpráv včelařských spolků, které jsou už dnes jen těžko dostupné. Biografický slovník českých včelařů zatím bohužel neexistuje a rozhodně není cílem těchto stránek jej nahradit, na to by bylo zapotřebí rozsáhlého týmu zkušených lexikografů. 

Cílem těchto stránek, které vznikly jako výstup "studentské odborné práce" v rámci studia na SOUV Nasavrky, je přinést základní přehled českých včelařských osobností, přehledně rozdělený do kategorií dle období, kdy tyto osobnosti žily a působily. Vedle časového členění jsou zařazeny navíc ještě další kategorie: první pro zahraniční včelaře spojené s českými zeměmi, další je věnována osobnostem proslaveným v jiných oborech, které se však rovněž včelařstvím zabývaly, poslední potom obsahuje informace o osobnostech spojených s apiterapií (zakladatel tohoto oboru F. Terč byl částečně českého původu).

Obsahově příspěvky vycházejí z publikace Osobnosti apidólogie I. (2003) od slovenského včelaře prof. J. Čižmárika, částečně čerpá i z webových stránek J. Jindry Osobnosti českého a světového včelařství, Wikipedie, odborných včelařských časopisů, výročních zpráv a starých včelařských publikací.

Kromě jména a základních životopisných dat každé z uváděných osobností obsahuje heslo informace o tom, jak se ten který představitel včelařství dostal ke včelám a jakým způsobem se zasloužil o rozvoj včelařství nebo prohloubení poznání o včelách. Nechybí ani informace o základních publikacích dotyčného, které je ale většinou možné získat již jen v knihovnách, protože byly vydány před delší dobou a často jsou ke koupi nedostupné i v antikvariátech.

Případné doplňující informace, fotografie nebo tipy na další včelařské osobnosti jsou vítané, stejně tak je možné zveřejňovat příspěvky, které by zájemci z řad široké včelařské veřejnosti poslali na adresu vcelarske-osobnosti@seznam.cz

Zvláště vítané jsou tipy na osobnosti působící v současném včelařství. 

Postupně budou doplňovány informace o zakladatelích českého moderního včelařství ze druhé poloviny 19. století, rychlost tohoto rozšiřování bude záležet na dostupnosti dobové literatury (na jaře 2020 byly knihovny pro bádání bohužel uzavřeny z důvodu epidemie koronaviru).

 

 

František Xaver Živanský (1817-1874)

Šlechtitel včel a organizátor spolkového života na Moravě.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 19. století | Komentářů: 0

Filip Tertsch / Philipp Terč (1844-1917)

Zakladatel apiterapie byl česko-německého původu.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti apiterapie | Komentářů: 0

Použité prameny a literatura

Je smutným faktem, že v naší včelařské literatuře se není k nalezení žádná současná publikace věnovaná výhradně včelařským osobnostem. Jakkoliv se o starších i nedávných představitelích oboru dozvídáme z různých publikací nebo článků v oborových časopisech, systematická biografická encyklopedie včelařů chybí. První krok k jejímu zpracování učinil na Slovensku Jozef Čižmárik, který roku 2003 vydal knihu Osobnosti apidológie I., která obsahuje biogramy 200 včelařských osobností ze Slovenska i zahraničí, mezi zahraničními nacházíme i české včelařské osobnosti. Navzdory tomu, že na záložce knihy je avizovaný druhý svazek, ten dosud nevyšel.

Pro seznámení s biografiemi včelařů může posloužit internetová encyklopedie Wikipedie, která obsahuje i biografická hesla mnoha včelařských osobností. Ty je ale nejprve zapotřebí jmenovitě znát, aby bylo možné informace dohledat. Jediným známým uceleným přehledem na internetu se zdá být již jednou citovaná stránka Jana Jindry, která zahrnuje jak české, tak především světové včelařské osobnosti, nejsou však uvedeny zdroje, ze kterých vychází. Přesto tento web posloužil jako cenný zdroj informací o včelařích, o nichž nebylo možno zjistit více na jiných místech.

Jako spolehlivé zdroje mohou posloužit včelařské časopisy (ať už Včelařství nebo Moderní včelař) a ročenky a rovněž tak biograficky zaměřené publikace vycházející v 19. století, označované dobovou terminologií jako „památníky“ (např. Památník včelařů českoslovanských od J. Kerbra z roku 1896). Tyto publikace jsou však v dnešní době poměrně obtížně přístupné, jejich vytěžení proto zůstává záležitostí budoucnosti.

            Samostatným problémem je otázka obrázků, resp. portrétů osobností. V nemnoha případech je možné fotografie získat z encyklopedie Wikipedia, která nabízí volně šiřitelná díla. Z jiných zdrojů je obtížné čerpat z důvodu nebezpečí porušení autorských práv. Nehledě na to, že včelařské osobnosti představují přeci jen tak specifickou skupinu, že je dosti obtížné obrazový materiál vůbec sehnat (v okamžiku odevzdání práce jsou proto fotografie jen u nemnoha osobností, snad se podaří získat v budoucnu další obrazový materiál).

 

Seznam hlavních zdrojů

Čižmárik, Jozef: Osobnosti apidológie I., Alexandra 2003.

Jindra, Jan: Významné osobnosti českého a světového včelařství,

dostupné z http://jjvcela.sweb.cz/soubory/vcely13.html#_Toc506124584

Wikipedie – internetová encyklopedie

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Literatura a prameny | Komentářů: 0

Jan Vladyka (1886-1931)

Český odborník, který se zasloužil o rozvoj včelařství na Slovensku.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0

Boleslav Tomšík (1907-1970)

Významný výzkumník v oboru včelařství, profesor brněnské Vysoké školy zemědělské.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0

Jaroslav Svoboda (1900-1971)

Výzkumník v oboru včelařství a jeden z ředitelů VÚ Dol.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0

Štěpán Soudek (1889-1936)

První Čech, který se stal členem Apis clubu a první československý profesor použité entomologie a zakladatel vědeckého včelařství u nás.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0

Antonín Schönfeld (1869-1958)

Významný výzkumník a propagátor včelařství, zakladatel Výzkumného ústavu včelařského v Dole.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0

Luděk Schmied (1879-1939)

Učitel včelařství, angažoval se ve spolkovém životě.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století

Jaroslav Rytíř (1887-1937)

Zvěrolékař, zabýval se chorobami včel, organizátor spolkového života.

 
15. 5. 2020 | | Rubrika: Osobnosti 20. století | Komentářů: 0